Snart bygger vi på Västra Stationsområdet

Det planerade trygghetsboendet Bangårdsterassen är efterlängtat. Boendet skulle ha börjat byggas om det inte vore för att detaljplanen för delen av Västra Stationsområdet överklagades av Trafikverket till Mark- och miljödomstolen hösten 2018.

Anledningen till överklagandet var att Trafikverket ansåg att buller- och vibrationsutredningarna i det järnvägsnära läget inte var tillräckligt omfattande. Kommunen var av motsatt uppfattning vilket också fördes fram till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolens dom

Efter lång väntan kom äntligen Mark- och miljödomstolens dom den 28 augusti 2019. Domstolen bedömer att de genomförda utredningarna är tillfredsställande. Detaljplanen ger goda möjligheter att bygga flerbostadshus med god boendemiljö i ett attraktivt stationsnära läge. Trafikverkets överklagan avslås och om inget överklagande av domstolsbeslutet kommer in senast den 18 september så vinner planen laga kraft och projektet med trygghetsboendet kan fortsätta in i nästa fas. Enligt aktuell tidplan kan inflyttning ske tidigast i slutet av år 2021.

Mer om detaljplanen

Mer om byggprojektet

Nyhet

Gå till nyhetsrum