Maglehill norr

Blandad bebyggelse

Maglehill norr är ett bostadsområde med blandad bostadsbebyggelse med både en tätare bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus och villabebyggelse.

I planen för Maglehill norr finns runt 15 villatomter och cirka 90 radhus- eller kedjehustomter.

Detaljplanen för området förväntas vinna laga kraft under 2024 och preliminär start för utbyggnad av området är 2028.