Maglehill norr

Närhet!

I stadsdelen Höör väster bor du nära till stationen, centrala Höör och den inbjudande gröna naturen finns runt hörnet.

Maglehill norr är ett bostadsområde med blandad bostadsbebyggelse med både en tätare bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus och villabebyggelse. I planen för Maglehill norr finns runt 15 villatomter och cirka 90 radhus- eller kedjehustomter. Vilket passar dig bäst? Höörs kommun hoppas att du ska hitta det hem som passar just dig!