Maglehill centrala delen

Sista pusselbiten

I centrala Maglehill planeras det för en blandad bebyggelse, så som högre flerbostadshus, villor men även radhus och kedjehus.

Höörs kommun har ett pågående detaljplanearbete för området.