Kvarnen

Historien om byggnaden som idag kallas för Kvarnen börjar under andra hälften av 1800-talet då huset uppfördes som lagermagasin. Under senare delen av 1800-talet blev affärsmannen Anders Hansson intresserad av magasinet som hade byggts på bästa läge på stationsområdet. Irriterande nog så hade Utsädesförädling, aktiebolaget Landtmanna-affären i Höör” verksamhet i byggnaden. Dessutom hade Gunnar Knutsson lyckats hyra in sig på bottenvåningen för att tillverka madrasser.

Verksamheten med trävaru- och spannmålshandel blomstrade på stationsområdet precis som på så många andra skånska stationssamhällen. Tyvärr så började Gunnars hälsa svikta och han hade inga barn som kunde ta över firman. Därför bestämde han sig för att lägga ner madrasstillverkningen. Bara två år senare ville även Utsädesförädling, aktiebolaget Landtmanna-affären i Höör” sälja sin verksamhet. Chansen som Anders hade väntat på dök äntligen upp. Med spannmålsmagasinet i sina ägor kunde nu Firma J Ljungh förverkliga drömmen om småskalig industriell verksamhet med djurfoder och utsädesrensning. Anders var nöjd eftersom han tidigt förstått byggnadens höga bruksvärde.

I och med Firma J Ljungh tagit över hade det nu funnits inte mindre än fyra olika verksamheter i det flexibla Spannmålsmagasinet. När utvecklingen gick framåt gick också företaget över till eldriven kvarndrift och utsädesrensning.

Ungefär hundra år efter det att det första tåget rullade in på stationen var det dags att bygga till en spannmålssilo i anslutning till kvarnen. De båda byggnaderna ger en klar bild av spannmålshanteringens utveckling under drygt 70 år, från det sena 1800-talets magasin i trä och tegel till 1950-talets mindre silobatteri i betong. Kvarnbyggnaden och spannmålssilon följde med genom tre sekler i historien nämligen sent 1800-tal, 1900-tal och tidigt 2000-tal.

Läs mer om Kvarnen på föreningen Bevara Kvarnens hemsida
www.bevarakvarnen.se

Har du tips och idéer?