Etapp två

Planering för etapp två är igång

Redan innan den första detaljplanen är helt klar inleds planeringen för nästa etapp, ytan nordöst om magasinsbyggnaden där den gamla spannmålsladan en gång låg och som idag delvis används som pendlarparkering. Hela Västra stationsområdet kommer när det är färdigbyggt att innehålla 200-250 bostäder. Men det kommer att dröja många år.

– En realistisk bedömning är att området kan vara färdigbyggt till år 2025, men det beror mycket på konjunktur och utveckling, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef på Höörs kommun. Först måste vi lösa utmaningarna med Kvarnen och hur vi ska kunna tillgodose behovet av pendlarparkering.

Kolla in och läs mer i vårt planprogram.