Etapp två

Planering för etapp två är igång

Redan innan den första detaljplanen är helt klar inleds planeringen för nästa etapp, ytan nordöst om magasinsbyggnaden där den gamla spannmålsladan en gång låg och som idag delvis används som pendlarparkering. Hela Västra stationsområdet kommer när det är färdigbyggt att innehålla 200-250 bostäder. Men det kommer att dröja många år.

– En realistisk bedömning är att området kan vara färdigbyggt till år 2025, men det beror mycket på konjunktur och utveckling, säger Rolf Carlsson.

Idélåda Området
Idélåda Kvarnen

Idélåda Området

Västra stationsområdet är ett riktigt framtidsläge och med dina tips eller idéer kan vi göra det ännu bättre och attraktivare. Här kan du lämna dina förslag. Var vänlig och fyll i formuläret nedan.

*Måste fyllas i

Vad händer när du skickar iväg en idé?

Idélåda Kvarnen

Har du tips eller idéer på vad vi ska göra med Kvarnen och som stämmer in med Västra stationsområdets utveckling. Här kan du lämna dina förslag. Var vänlig och fyll i formuläret nedan.

*Måste fyllas i

Vad händer när du skickar iväg en idé?