Bostadsområde

Lokal byggnadstradition

Det nya bostadsområdet som ska växa upp på Västra stationsområdet ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. Varje byggnad får minst en entré mot Bangårdsgatan, så att husen inte sluter sig utan istället bidrar till en levande gatumiljö. Området är i indelat i tre mindre kvarter, med ett torg närmast den gamla Kvarnen som kanske bevaras för att ingå i den nya miljön. Hur Kvarnen ska användas är ännu inte klart, läs mer om Kvarnen här. Den trädklädda sänkan, kallad ravinen, bakom husen ingår också i planen och ska bevaras som naturmark.

Samarbete med exploatörer

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med intresserade exploatörer, däribland Riksbyggen.

– Västra stationsområdet är ett stort projekt och det har varit viktigt att ha byggföretagen med i diskussionen redan från början, säger Rolf Carlsson.

Fler kvarter

En annan exploatör som kommunen samarbetar med har för avsikt att bebygga kvarteret i sydväst mot Tjurasjö och mittenkvarteret med cirka 90 till 100 lägenheter. Förhoppningen är att exploatören under våren presenterar ett förslag som innehåller en hög boendestandard och uppfyller detaljplanens syfte så att avtal kan skrivas.

Sätt upp dig i bostadskö för lägenhet: