Bostadsområde

Lokal byggnadstradition

Det nya bostadsområdet som ska växa upp på Västra stationsområdet ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. Varje byggnad får minst en entré mot Bangårdsgatan, så att husen inte sluter sig utan istället bidrar till en levande gatumiljö. Området är i indelat i tre mindre kvarter, med ett torg närmast den gamla Kvarnen som kanske bevaras för att ingå i den nya miljön. Hur Kvarnen ska användas är ännu inte klart, läs mer om Kvarnen här. Den trädklädda sänkan, kallad ravinen, bakom husen ingår också i planen och ska bevaras som naturmark.

Samarbete med exploatörer

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med intresserade exploatörer, däribland Riksbyggen.

– Västra stationsområdet är ett stort projekt och det har varit viktigt att ha byggföretagen med i diskussionen redan från början, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef i Höörs kommun.

Fler kvarter

Klara Bo Sverige AB kommer att bebygga det mellersta kvarteret med 42 hyreslägenheter i ett fyravåningshus med preliminär byggstart i januari 2021 och planerad inflyttning i början på 2022. Storlek på lägenheter kommer att vara allt från ett rum och kök till fyra rum och kök. Givetvis finns hiss.

Skiss på hur flerbostadshus med 42 hyreslägenheter på Västra Stationsområdet kommer att se ut. Byggstart januari 2021 och planerad inflyttning januari 2022.
Skiss på hur flerbostadshus med 42 hyreslägenheter på Västra Stationsområdet kommer att se ut. Byggstart januari 2021 och planerad inflyttning januari 2022.

Kvarteret närmast Tjurasjö

På kvarteret närmast Tjurasjö har kommunen dialog med ett antal intressenter, men någon köpare är inte klar i dagsläget. Detaljplanen ger möjlighet för byggnation av mellan uppskattningsvis 50 till 70 lägenheter. Hyresrätter, bostadsrätter eller både och? Vem vet?