Maglehill – Etapp 1, Entrén

Entrén

I den första etappen bygger vi ett särskilt boende för äldre, skola, förskola, idrottshall och idrottsplats. Öster om det centrala kvarteret finns byggrätter för cirka 60 bostäder.

Skola, förskola och särskilt boende för äldre

Den första etappen av byggandet på Maglehill heter just etapp 1, entrén.

Sedan februari 2024 står Maglehills särskilda boende klart. Boendet har plats för 60 medborgare.

Byggandet av Maglehills skola och förskola är i full gång. Skolan är en F-6 skola med tre parallellklasser anpassad för 400-600 elever. Förskolan kommer att plats för uppemot 200 barn ha 8 avdelningar, en uteavdelning samt pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Byggandet av idrottshallen som även kommer användas av kommunens olika föreningsverksamheter är i full gång, i anslutning till denna kommer en idrottsplats att anläggas.

Följ arbetet på Höörs kommunala fastighetsbolags webbplats.

Bostäder

Öster om det centrala kvarteret finns planer på bostäder i form av flerbostadshus/radhus.
Följ arbetet på Höörs kommunala fastighetsbolags webbplats.