Maglehill väst

Villakvarteren

Bostadsområdet Maglehill väst är den etapp med bostäder som är först ut.

Området är planerat för 30 villor i 1-2 våningar och det finns tomter i olika storlekar, från 850 m2 till 1250 m2. Med en flexibel detaljplan för finns stora möjligheter att bygga ditt drömhus i något av kvarteren Sockerbetan, Potatisen, Kålroten eller Svartroten.

Bostadsområdet ligger i direkt anslutning till den nya skolan och förskolan. Det finns gång- och cykelväg genom området som leder vidare till tågperrongen och Nya torg i centrala Höör.

Stora delar av detta bostadsområde angränsar till grönytor. Att kunna röra sig i naturstråken till fots, bilfritt genom hela stadsdelen, har varit ett tydligt koncept vid utformningen av stadsdelen.

Till salu

Idag finns 13 säljklara tomter inom området.
Tomterna förmedlas av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Maglehill nybyggnadsprojekt på Hemnet