Kvarnbäck

Guldläge – med tomter till salu

Kvarnbäck är framtidens boende

Östra etappen på området Kvarnbäck innebär möjlighet till en blandad bostadsbebyggelse med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Området är den sista och östligaste delen i bostadsområdet Kvarnbäck. Gatuslingor och en cirkulationsplats vid infarten till Kvarnbäcksvägen stod färdiga under 2020. Mindre färdigställandearbeten kvarstår tills de flesta husen är färdigbyggda.

Projektet i korthet

Projektet innebär en sammanhållen blandad bostadsbebyggelse med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar. Villor, parhus, kedjehus och radhus tillåts i 1-2 våningar. Byggnadernas placering och höjd anpassas till landskapet, som sluttar mot sydsydväst, och fastigheternas nivåer ska ansluta till allmänna grönytor och gator på ett naturligt sätt. Planen möjliggör en ny gatuslinga mellan Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvägen i öster. En kortare gatuslinga skapar tillfart till fastigheter i sydost.

Tomter till salu

Vi har sålt alla villatomter i området och jobbar för att så snart som möjligt få fram nya attraktiva tomter i vår nyplanerade stadsdel Maglehill väster om Kvarnbäck.

BoKlok bygger nya bostadsrättslägenheter och bostadsrättsradhus i Kvarnbäck

I Kvarnbäck bor du med naturen runt knuten och har samtidigt nära till det du behöver dagligen. Här ska BoKlok bygga ett helt nytt kvarter med kvadratsmarta lägenheter och radhus med trädgård. Mellan husen blir det grönt och lummigt, cyklar kan parkeras och grannar kan prata. Med knappt 1 kilometer till centrala Höör har du promenadavstånd till service, skolor, sjukvård och tågstation.

Bostäderna säljs som bostadsrätter i två olika projekt med namnen BoKlok Koordinaten och BoKlok Mittpunkten.

BoKlok Koordinaten består av 48 lägenheter, med 2-4 rum och kök, fördelade på 3 huskroppar och 4 våningar. Husen har hiss och loftgångarna förses med ramper för god tillgänglighet. Alla lägenheter har balkong eller altan i soligt läge och mellan husen skapas en gemensam innergård för lek och umgänge. Planerad inflyttning vintern-våren 2022.

BoKlok Mittpunkten består av 19 radhus, med 5 rum och kök i två plan. Husen har trädgård med terrass i syd- eller västläge och förråd på tomten, samt tillgång till parkeringsplats. Planerad inflyttning vintern-våren 2022.

Försäljningen startade den 22 oktober 2020.

Läs mer

Planering för fler kvarter

Utöver BoKloks projekt planeras det för fullt för tre kvarter med flerbostadshus mellan Koriandervägen och Kvarnbäcksvägen. Det ser vi med spänning fram emot!