Historien om området

Höörs socken omtalas första gången på 1330-talet då namnet skrevs ”Horgh”. I Palteboken från 1510-talet omtalas sex gårdar i kyrkbyn ”Hörrie”. 1746 berättas att Höör är den största byn i socknen med sina 19 hela hemman.

Ortnamnet kommer från forndanska hørg. Utöver betydelserna helig plats och offerplats har det haft flera andra hänsyftningar som stensättning, hög eller klippa. I många av de äldre källorna är dock den religiösa betydelsen tydlig.

Den nuvarande stavningen med två ”ö” tillkom på initiativ av Posten och fastställdes genom brev av Kungl. Maj:t 1 januari 1917. Stenhuggeri i stor skala har varit kännetecknande för orten ända sedan man här i slutet av 1000-talet började bryta sten till Lunds domkyrka. Orten har troligtvis varit verkstad för Mårten stenmästare vilken under första hälften av 1100-talet varit verksam vid Lunds domkyrkobygge. I Höörs kyrka finns fortfarande hans huggna dopfunt som han signerat men också låtit avbilda sig på. Den så kallade Stenskogen bär fortfarande vittnesbörd om denna medeltida industri. I senare tid har också en omfattande kvarnstenstillverkning skett i socknen.

Genom järnvägens tillkomst 1858 tog tillväxten fart.

Ledande järnvägs­knut

Det föll ett lätt regn den 4 oktober 1858 då det första tåget rullade in på Höörs station. Byborna som stod på perrongen var stolta över sin relativt nybyggda station. Som Skånes geografiska mittpunkt var Höör tänkt att bli landskapets ledande järnvägsknut. Nu var stationen i Höör landets elfte i ordningen och Skånes tredje efter Malmö och Lund. Det hade inte gått mer än tre år sedan ”Centralen” i Stockholm togs i bruk.

Med en järnväg mitt i byn växte det snabbt upp ett flertal småskaliga industri- och hantverksföretag.

Verkstads­kvarter

På framsidan uppfördes stationshus, järnvägsgata, butiker och officiella byggnader. Bangård och bebyggelse med verkstadskvarter som magasinsbyggnaden, placerades på baksidan. Lagermagasinet fick en strategisk placering i anslutning till järnvägen. Byggnaden har också hyst en lantmannaaffär, madrassfabrik och kvarn.

Läs mer om kvarnen här