Omfördelning av jordmassor på Maglehill

Just nu håller vi på att flytta runt massor inom området. En del av Maglehill etapp 1 ska höjas medan en annan del ska sänkas och därför fördelar vi om massorna som finns här.

Till hjälp för omfördelningen har entreprenören bland annat en bandschaktare som kan putta massorna (se nyhetsinlägg 14 september 2021), grävmaskin och dumpers.

När massorna flyttats runt och lagts på sin rätta plats påbörjas grävning för vatten- och avloppsledningar och därefter kommer den nya lokalgatan att byggas.

Nyhet

Gå till nyhetsrum