Överklagan behöver inte betyda någon försening!

Trots att detaljplanen olyckligt blivit överklagad av Trafikverket precis innan antagande behöver det faktiskt inte betyda att projektet eller inflyttningsdatumet blir försenat. Exploatören har jobbat med projektering parallellt och är beredda att lämna in bygglovsansökan inom kort. Om Mark- och miljödomstolen avslår Trafikverkets överklagan och detaljplanen vinner laga kraft inom kort så kan den ordinarie tidplanen hållas! Vi väntar med spänning på utslaget!

Nyhet

Gå till nyhetsrum