Detaljplanen för Västra Stationsområdet godkänd

Det har tagit lång tid men nu har detaljplanen för den första etappen av Västra Stationsområdet äntligen börjat gälla. 

Mycket glädjande tycker vi på Höörs kommun, för det innebär att vi kan börja sälja mark för att bygga lägenheter i de tre planerade kvarteren. Läget är attraktivt och stationsnära vilket är så välbehövligt i Höör.

Bangårdsterrassen byggs först

Först ut blir alltså trygghetsboendet Bangårdsterassen i det nordöstra kvarteret närmast torget och magasinet. Vi planerar för byggstart till våren och inflyttning i slutet av år 2021. Kommunen i samarbete med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening som bygger tillsammans.
33 lägenheter planeras i trygghetsboendet. Du kan göra en intresseanmälan eller ställa dig i bostadskö för en lägenhet.

Övriga kvarter på Västra Stationsområdet

Kommunen för även intensiva diskussioner med exploatörer som är intresserade av att bygga bostäder i de andra två kvarteren.

Nyhet

Gå till nyhetsrum