Stor intresse för trygghetsboende

Sedan föreningen nyligen skickade ut broschyrer om Bangårdsterassen trygghetsboende har intresset visat sig vara mycket stort. Väldigt roligt! För att vi ska kunna underrätta dig om vad som händer framöver är det säkraste och snabbaste sättet att göra en enkel intresseanmälan här på hemsidan så vi kan nå dig med mer information. Vid behov så finns det pappersblanketter att hämta i kommunens medborgarcentrum på Södergatan 28 i Höör. Tyvärr får vi med anledning av personuppgiftslagstiftning inte ta emot intresseanmälningar via telefon.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Överklagan behöver inte betyda någon försening!

Trots att detaljplanen olyckligt blivit överklagad av Trafikverket precis innan antagande behöver det faktiskt inte betyda att projektet eller inflyttningsdatumet blir försenat. Exploatören har jobbat med projektering parallellt och är beredda att lämna in bygglovsansökan inom kort. Om Mark- och miljödomstolen avslår Trafikverkets överklagan och detaljplanen vinner laga kraft inom kort så kan den ordinarie tidplanen hållas! Vi väntar med spänning på utslaget!

Nyhet

Gå till nyhetsrum