Omfördelning av jordmassor på Maglehill

Just nu håller vi på att flytta runt massor inom området. En del av Maglehill etapp 1 ska höjas medan en annan del ska sänkas och därför fördelar vi om massorna som finns här.

Till hjälp för omfördelningen har entreprenören bland annat en bandschaktare som kan putta massorna (se nyhetsinlägg 14 september 2021), grävmaskin och dumpers.

När massorna flyttats runt och lagts på sin rätta plats påbörjas grävning för vatten- och avloppsledningar och därefter kommer den nya lokalgatan att byggas.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Första markarbetena på Maglehill etapp 1 påbörjade

Nu startar Höörs kommun tillsammans med Fasab Mark AB de första markarbetena i den helt nya stadsdelen Maglehill, som ligger norr om Maglasätevägen och söder om riksväg 13, i västra delen av Höör.

Projektet som kallas ”Maglehill etapp 1” är den första utbyggnadsetappen av flera tänkta etapper inom Maglehill. Etapp 1 innehåller anläggande av ett nytt exploateringsområde med gata, vatten- och avlopp, terassering, dagvattendamm och en bro för gång- och cykeltrafik som knyter ihop området österut mot Per Nils väg. Två infarter till Maglehill etapp 1 kommer byggas utmed Maglasätevägen och en helt ny cykelbana påbörjas också utmed Maglasätevägens norra sida.

Vi kommer under september börja med att flytta en större mängd jordmassor inom området innan vatten- och avloppsledningar läggs ner, och sen kommer gatustrukturen att växa fram, säger Andreas Thomasson, kommunens projektledare för markarbetena. Förhoppningen är att alla markarbetena ska vara färdiga vid halvårsskiftet 2022.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Trygghetsboendet växer fram

Nu byggs det för fullt på Västra Stationsområdet! Längst har bygget med kommunens nya trygghetboende, på tomten närmast magasinsbyggnaden, kommit. Stombyggnation pågår och huset växer med ett våningsplan ungefär var fjärde vecka. Till sommarsemestern kommer husets stomme att ha nått fullhöjd. Det kommer att bli ett fantastiskt hus med häftig utsikt och en trivsam innergård som bjuder in till aktivitet och gemenskap.

Intresset för att bo i denna kooperativa hyresrätt för personer över 65 år har varit överväldigande. Husets alla 33 lägenheter är uthyrda sedan länge och kön är lång. Inflyttning är planerad till nästa sommar.

Hyreshus med 42 lägenheter

På kvarteret bredvid gjuts garage och källare till ett kommande hyreshus med 42 lägenheter i fyra våningar. Här gäller modulärt byggande och huset kommer att växa upp från markplan med start under september för att stå klart i sin fulla volym före jul. Därefter inleds färdigställandefasen under våren.

Inflyttning är även här planerat till sommaren nästa år. Går det riktigt bra kanske till och med något tidigare. Uthyrning pågår och är du intresserad så hittar du länk till intresseanmälan och mer information om byggprojekten på sidan Västra station

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Lyftkran i Höör ingen vanlig syn

Nu råder det inga tvivel om att bygget av det nya Trygghetsboendet är i full gång!

Nästan två år innan planerad inflyttning var alla de 33 lägenheterna i den kooperativa hyresrättsföreningen Bangårdsterassen Trygga hem Höör uthyrda. Lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning i juni 2022.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Alla lägenheterna i trygghetsboendet Bangårdsterrassen uthyrda!

Nästan två år innan planerad inflyttning är alla de 33 lägenheterna i den kooperativa hyresrättsföreningen Bangårdsterassen Trygga hem Höör uthyrda. Det har varit ett fantastiskt söktryck!

I början av 2020 hade ungefär 360 personer redan anmält sitt intresse för Bangårdsterrassen. Under sommaren fick vi in över 110 ansökningar och i november hyrdes den sista lediga lägenheten ut.

För en månad sedan, den 3 november 2020, togs det första spadtaget inför byggandet av lägenheterna. Kommunen har redan anlagt gator, vatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme i området under 2020, men lite färdigställande sparas tills husen är nästan färdigbyggda.

Lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning i juni 2022.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Första spadtaget för nytt trygghetsboende i Höör

Idag togs det första spadtaget för ett nytt trygghetsboende i Höör. Äntligen börjar byggandet av 33 lägenheter som kommer att ingå i en ny kooperativ hyresgästförening i Höör. Här kommer den äldre delen av befolkningen att kunna umgås, äta tillsammans med sina grannar, basta, använda hobbyrum för att skapa samt använda utekök, boulebana och gårdens odlingslådor utomhus.

– Höör befinner sig i en stark tillväxtfas och vi räknar med 200 nya bostäder de kommande åren. Trygga hem Höör bidrar med en mångfald bland boendeformerna när det är inriktat till personer över 65 år, säger Johan Svahnberg, kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun och ordförande i Bangårdsterassen Trygga hem i Höör.

Ett nytt sätt att bo och leva

Bangårdsterrassen i Höör är ett trygghetsboende. Huset är utformat för en större gemenskap och chansen är stor att hyresgästerna hittar nya vänner bland grannarna. För att få flytta in i den kooperativa hyresrätten med extra allt på Västra stationsområdet ska du ha fyllt 65 år. Lägenheterna ligger mitt i Höör, nära tågstationen och med grönskan runt hörnet, med bara fem minuters promenad från Tjurasjö.

Förutom lägenheterna kommer det att finnas flera gemensamma rum, ett allrum med gott om sittplatser för dem som vill äta tillsammans, hobbyrum, spa med bastu och en gästlägenhet som kan bokas av besökare.

Kooperativ hyresrätt

Att bo i en kooperativ hyresrätt har flera fördelar. Du får en tillgänglig och bekväm lägenhet utan att behöva satsa något eget kapital. Medlemsavgiften till föreningen är inte mer än 100 kronor. Genom medlemskapet i den kooperativa hyresrättsföreningen ges de boende inflytande över sitt eget boende.

Det är många som har visat intresse för de nya lägenheterna – 28 av 33 lägenheterna har redan fått hyresgäster. De flesta lägenheterna är tvåor och några treor. Det är kooperativa hyresrättsföreningen Bangårdsterassen Trygga hem Höör som har gett Riksbyggen uppdraget att bygga det nya trygghetsboendet.

Den första spadtaget togs igår, den 3 november av av Johan Svahnberg (M), kommunalråd i Höörs kommun och ordförande i kooperativa hyresrättsföreningen Bangårdsterassen Trygga hem, Ulrika Nyström, regionchef Riksbyggen, Thomas Ellkvist, vd, MVB Syd AB samt Birgitta och Torsten Hall, representanter för de boende. Inflyttning är planerad till juni 2022.

Två personer representerade de boende vid första spadtaget för trygghetsboendet Bangårdsterrassen i Höör
Birgitta och Torsten Hall representerade de boende vid första spadtaget för trygghetsboendet Bangårdsterrassen i Höör.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Lottning klar först i oktober

Nu drar bygget snart igång med grundläggningsarbete! Lottning är genomförd och uthyrningsprocessen pågår. Riksbyggen skickar ut hyresförfrågningar till några ansökande åt gången. Men det tar längre tid än väntat. Det kommer att dröja slutet av oktober innan alla som är aktuella för lägenhet är kontaktade. Så håll ut ett tag till, det finns chans att ni haft tur i lottningen!

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Bangårdsterrassen Trygga Hem i Höör – snart börjar uthyrningen

Det är många som visat intresse för trygghetsboendet Bangårdsterrassen och det har blivit dags för alla att bestämma vilken eller vilka lägenheter de kan tänka sig att hyra. Därför ber vi dig att informera oss om dina önskemål senast den 26 juni. Efter det kan vi börja fördela lägenheterna efter de svar som kommit in. Vi räknar med inflyttning i juni 2022.

Så här gör du:

  1. Bestäm först vilken typ av lägenhet du är intresserad av. Lägenheternas storlek, planlösning och hyresnivå finns i Trygga Hem broschyren (sidorna 18–25).
  2. Är ni två som flyttar in tillsammans måste en i hushållet ha fyllt 65 år vid inflyttning.
  3. Använd blanketten för dina önskemål. Ange om du helst vill ha en 2:a, 3:a eller en vindsvåning (stor 3:a). Markera ditt förstahandsval med 1.
  4. Vi behöver dina önskemål senast 2020-06-26. Ditt svar är inte bindande.
  5. Vi fördelar lägenheterna efter önskemål och lottning. Har flera personer samma typ av lägenhet som förstahandsval är det lotten som får avgöra.

Det här händer efter att du gjort ditt val

Vi samlar alla inkomna svar och fördelar lägenheterna efter önskemål och lottning. Alla ansökningar inkomna senast 26 juni behandlas likvärdigt. Efter sommaren hör vi av oss igen. Du får då ett erbjudande om lägenhet eller veta om du står som reserv efter lottning. Då får du också en personlig genomgång av eventuell lägenhet och veta vad som händer härnäst. Därefter tecknar vi hyreskontrakt löpande. Avstår någon från erbjudandet om lägenhet går det vidare till nästa person i lottad turordning. Hyreskontraktet är juridiskt bindande och innebär att vi reserverar en lägenhet tills det är dags för inflyttning. I samband med tecknade av hyresavtal ansöker du om medlemskap i den kooperativa
hyresrättsföreningen. Avgiften på 100 kronor återbetalas om du lämnar föreningen och säger upp ditt hyresavtal. Är ni två i hushållet och båda står för hyreskontraktet ska båda ansöka om medlemskap.

Tidplan

Lägenhetsönskemål 15–26 juni

Erbjudande om lägenhet augusti månad

Uthyrning september månad

Inflyttning juni 2022

Vänliga hälsningar
Kooperativa hyresrättsföreningen
Trygga Hem i Höör

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Det är många som visat intresse för de 33 lägenheterna i Bangårdsterrassen

Bostadsområdet Västra station kommer att bli en attraktiv plats att bo och verka på. Området precis vid stationen är indelat i tre mindre kvarter, med ett torg närmast Bangårdsterrassen. Den trädklädda ravinen bakom husen ingår också i planen och kommer att bevaras som naturmark.

Trygghetsboendet Bangårdsterrassen blir först ut på platsen. Det är bara till för dem som är över 65 år. Minst en i hushållet ska ha alltså ha fyllt 65. Vi räknar med att det första spadtaget sker någon gång i juni månad, men vi kommer nog tyvärr inte kunna bjuda in några gäster.

Vad är en kooperativ hyresrätt?

Bangårdsterrassen uppförs i form av en kooperativ hyresrätt vilket ger dig som flyttar in stora fördelar. En kooperativ hyresrätt är en upplåtelseform som enkelt förklaras som en blandning av hyresrätt och bostadsrätt, utan vinstintresse i boendet. Du får en tillgänglig och bekväm lägenhet med hög standard utan att behöva satsa något eget kapital – insatsen är blygsamma 100 kronor.

Den kooperativa hyresrätten är ett komplement till hyresrätter och bostadsrätter och ökar valfriheten mellan skilda boendeformer. Dessutom ger den dig inflytande över ditt boende. Du kan påverka beslut som rör utvecklingen av din bostad. Den kooperativa hyresrättsföreningen som äger, förvaltar och hyr ut lägenheterna har en styrelse. Under byggtiden består ledamöterna av representanter från Höörs kommun och Riksbyggen. Senare, när hyresgästerna flyttat in i trygghetsboendet, kommer även hyresgästerna ha representanter i styrelsen.

Vad gör en trygghetsvärd?

En trygghetsvärd fungerar lite som en fritidsledare för äldre. Det handlar om att skapa en meningsfull vardag tillsammans och att finnas till när det behövs. Att göra det enklare att hålla igång med boule, gympa, matlag eller gemensamma promenader.

På Bangårdsterrassen har Eva Olsson, som är hälsokoordinator och trygghetsvärd i Höörs kommun, varit med om att planera boendet.

– Vi har valt att satsa på saker som vi tycker är viktiga för ett bra liv. Därför får den gemensamma gården mycket grönska och i huset blir det bland annat hobbyrum, övernattningsrum, ett litet spa med bastu och ett stort allrum där man kan fika och laga mat. Min erfarenhet är att människor mår mycket bättre av att göra saker tillsammans. Här blir det en naturlig del av livet.

Nyhet

Gå till nyhetsrum

Detaljplanen för Västra Stationsområdet godkänd

Det har tagit lång tid men nu har detaljplanen för den första etappen av Västra Stationsområdet äntligen börjat gälla. 

Mycket glädjande tycker vi på Höörs kommun, för det innebär att vi kan börja sälja mark för att bygga lägenheter i de tre planerade kvarteren. Läget är attraktivt och stationsnära vilket är så välbehövligt i Höör.

Bangårdsterrassen byggs först

Först ut blir alltså trygghetsboendet Bangårdsterassen i det nordöstra kvarteret närmast torget och magasinet. Vi planerar för byggstart till våren och inflyttning i slutet av år 2021. Kommunen i samarbete med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening som bygger tillsammans.
33 lägenheter planeras i trygghetsboendet. Du kan göra en intresseanmälan eller ställa dig i bostadskö för en lägenhet.

Övriga kvarter på Västra Stationsområdet

Kommunen för även intensiva diskussioner med exploatörer som är intresserade av att bygga bostäder i de andra två kvarteren.

Nyhet

Gå till nyhetsrum