Bangårdsterrassen Trygga Hem i Höör

– Snart börjar uthyrningen

Underlag lägenhetsönskemål 

Jag är intresserad av en lägenhet i trygghetsboendet Bangårdsterrassen

Det är många som visat intresse för trygghetsboendet Bangårdsterrassen och det har blivit dags för alla att bestämma vilken eller vilka lägenheter de kan tänka sig att hyra. Därför ber vi dig att informera oss om dina önskemål senast den 26 juni genom att fylla i formuläret nedan. Efter det kan vi börja fördela lägenheterna efter de svar som kommit in.

Så här gör du:

 1. Bestäm först vilken typ av lägenhet du är intresserad av. Lägenheternas storlek, planlösning och hyresnivå finns i Trygga Hem broschyren (sidorna 18–25) som du hittar här
 2. Är ni två som flyttar in tillsammans måste en i hushållet ha fyllt 65 år vid inflyttning.
 3. Använd formuläret nedan för dina önskemål. Ange om du helst vill ha en 2:a, 3:a eller en vindsvåning (stor 3:a).
 4. Vi behöver dina önskemål senast 2020-06-26. Ditt svar är inte bindande.
 5. Vi fördelar lägenheterna efter önskemål och lottning. Har flera personer samma typ av lägenhet som förstahandsval är det lotten som får avgöra.

Det här händer efter att du gjort ditt val

Vi samlar alla inkomna svar och fördelar lägenheterna efter önskemål och lottning. Alla ansökningar inkomna senast 26 juni behandlas likvärdigt. Efter sommaren hör vi av oss igen. Du får då ett erbjudande om lägenhet eller veta om du står som reserv efter lottning. Då får du också en personlig genomgång av eventuell lägenhet och veta vad som händer härnäst. Därefter tecknar vi hyreskontrakt löpande. Avstår någon från erbjudandet om lägenhet går det vidare till nästa person i lottad turordning.

Hyreskontraktet är juridiskt bindande och innebär att vi reserverar en lägenhet tills det är dags för inflyttning. I samband med tecknade av hyresavtal ansöker du om medlemskap i den kooperativa hyresrättsföreningen. Avgiften på 100 kr återbetalas om du lämnar föreningen och säger upp ditt hyresavtal. Är ni två i hushållet och båda står för hyreskontraktet ska båda ansöka om medlemskap.

Tidplan

Lägenhetsönskemål 15–26 juni
Erbjudande om lägenhet september-november 2020
Inflyttning juni 2022

Vi behöver ditt svar senast den 26 juni. Dina önskemål är inte bindande. Du hör av oss igen efter sommaren.

Du kan ha rätt till bostadstillägg

Det kan vara bra att veta att man som pensionär kan ha rätt till bostadstillägg när man bor i en kooperativ hyresrätt. Det kan uppgå till max 6 540 kronor per månad (2020) beroende på inkomst och tillgångar. De flesta som får bostadstillägg är ensamstående.

Läs mer om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.se

Formulär – Lägenhetsönskemål

  Förstahandsval
  Andrahandsval (valfritt)
  Tredjehandsval (valfritt)
  *Måste fyllas i

  Minst en i hushållet måste ha fyllt 65 år vid inflyttning.


  Själv eller två

  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att ta hand om din intresseanmälan. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är intresserad av en bostad, alternativt att du tackat ja eller nej till ett eventuellt erbjudande om boende. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part och strävar efter att dina personuppgifter endast ska behandlas inom EU/EES. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR hittar du på vår hemsida riksbyggen.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig är Niclas Berg, niclas.berg@riksbyggen.se.